[Mạng Softbank] Gia hạn gói cước (trước 6 tháng)
5c73b9f3e73a2529a2d84c91

[Mạng Softbank] Gia hạn gói cước (trước 6 tháng)

23,400 JPY

About shipping cost

Hướng dẫn đăng kí: Nếu gói cước của bạn sẽ hết hạn trong vòng 1 tuần nữa (bạn sẽ nhận được 1 email thông báo sắp hết hạn). Vui lòng thanh toán phí trong tuần đó. Nếu bạn chọn thanh toán 6 tháng 1 lần, cước phí mỗi tháng sẽ là 3900 mỗi tháng, tổng cộng chỉ với 23.400 yen. Bạn sẽ được giảm tận 400 yen mỗi tháng. Wowwww!!